Tarieven

PRIJZEN FILLERS EN BOTOX

Botox (Azzalure)

1 zone: 175 euro

2 zones: 325 euro

3 zones: 450 euro

Beide oksels: 425 euro

Migraine vanaf: 200 euro

Tandenknarsen vanaf: 200 euro

Fillers ( Restylane)
0,5 ml: 275 euro

1,0 ml: 450 euro

Prijzen voor filler- en/of botoxbehandelingen zijn inclusief btw, intra orale verdoving, verdovende crème, digitale foto’s, eerste consult ( tijdens half jaarlijkse controle) en gratis touch up binnen 2 weken na eerste behandeling (indien nodig naar het oordeel van de tandarts).

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandeling Kauwstelsel

Behandeling Kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving )

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de eventuele beroepsvereniging is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.